Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne i integracyjne. Rozmowy i kontakty indywidualne z dziećmi, czynności porządkowe.

8.00 – 8.20 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające wrażliwość wzrokową, słuchową, językową i manualną. Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe, higieniczne.

8.30 – 8.50 Śniadanie

8.50 – 9.00 Zabiegi samoobsługowe i higieniczne po śniadaniu. Mycie zębów.

9.00 – 9.50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.50 – 10.50 Zabawy swobodne w sali zajęć lub na świeżym powietrzu z niewielkim udziałem nauczyciela.

10.50 – 11.50 Spacery, zabawy i zajęcia ruchowe w sali lub w terenie.

11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe.

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań, oglądanie książek, albumów, ilustracji.

12.45 – 13.00 Ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowania dzieci. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne.

W grupach młodszych 12.30 – 14.00 odpoczynek.

13.00 – 13.50 Zajęcia dodatkowe. Gry i zabawy stolikowe. Utrwalenie treści programowych. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci.

13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.00 – 14.15 Podwieczorek

14.45 – 16.00 Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach . Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia edukacyjnego. Słuchanie wybranych tekstó z literatury dziecięcej. Zabawy swobodne. Czynności porządkowo – gospodarcze. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami przekazywanie bieżących informacji.

Powrót na początek strony