Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2023/2024

Graduation.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach informuje, iż rozpoczynają się zapisy dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zapisy przebiegać będą w dwóch etapach

Etap I

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu w dniach od 21 lutego do 28 lutego 2023 r.

Składanie deklaracji online

Prosimy Rodziców wyrażających chęć kontynuowania edukacji swojego dziecka w naszym przedszkolu o wypełnienie w systemie informatycznym Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Deklarację należy wydrukować i złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 28 lutego 2023 r. 

 deklaracja do druku

oświadczenie rodzica wymagania lokalne

oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej

oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu

 

 

 

Składanie deklaracji w wersji papierowej

Deklarację można również pobrać w wersji papierowej u wychowawców lub intendenta w przedszkolu lub wydrukować po uprzednim pobraniu - link poniżej.

Od dnia 1 marca 2023 r. deklaracje nie będą aktywne w systemie.

Etap II 

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do wybranego przedszkola składają wniosek o przyjęcie do przedszkola w dniach od 1 marca do 28 marca 2023 r

Składanie wniosków online

Rodzice wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 nabór elektroniczny - link

 

oświadczenie woli

kryteria lokalne

oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

 

Składanie wniosku w wersji papierowej

Rodzice pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w placówce pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba. Link do systemu informatycznego pojawi się poniżej, gdy system zostanie uruchomiony.

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach na rok szkolny 2023-2024 będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 wniosek do druku

 

 

Powrót na początek strony