Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2024/2025

Graduation(1).jpg

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach informuje, iż wkrótce rozpoczynają się zapisy dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zapisy przebiegać będą w dwóch etapach

Etap I

       Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu w dniach od 23 lutego do 29 lutego 2024 r.

Składanie deklaracji online

Prosimy Rodziców wyrażających chęć kontynuowania edukacji swojego dziecka w naszym przedszkolu o wypełnienie w systemie informatycznym Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Deklarację należy wydrukować i złożyć w kancelarii przedszkola do dnia 29 lutego 2024 r. 

Deklaracja pozostania w przedszkolu - do pobrania

 

Składanie deklaracji w wersji papierowej

Deklarację można również pobrać w wersji papierowej u wychowawców lub intendenta w przedszkolu lub wydrukować po uprzednim pobraniu - link poniżej.

Od dnia 1 marca 2024 r. deklaracje nie będą aktywne w systemie.

 

Etap II 

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do wybranego przedszkola składają wniosek o przyjęcie do przedszkola w dniach od 1 marca do 29 marca 2024 r.  Wnioski składa się na wolne miejsca w przedszkolu.

Składanie wniosków online

Rodzice wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

nabór elektroniczny - link

 

 Składanie wniosku w wersji papierowej

Rodzice pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w placówce pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba. Link do systemu informatycznego pojawi się poniżej, gdy system zostanie uruchomiony.

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Puławach na rok szkolny 2024-2025 będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

wniosek - pobierz

oświadczenie o rodzinie wielodzietnej - pobierz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu - pobierz

oświadczenie - kryteria lokalne - pobierz

oświadczenie woli zapisu - pobierz

 

Powrót na początek strony