Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 Priorytet 3

0x0 (2).jpg

1.png

Miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.       

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (w skrócie NPRCz)   finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

 

W ramach programu Miejskie Przedszkole Nr 2  otrzymało z budżetu państwa kwotę

w wysokości 2500 zł, zaś 625 zł. wynosi wkład własny placówki. Całkowity koszt realizacji zadania

wyniesie 3125 zł.

Powrót na początek strony